Tübaş Kalite, Çevre ve İnsan Politikası

Kalite Politikamız

Müşteri beklentilerinin önüne geçerek, tam müşteri memnuniyetini sağlamak için; paydaşlarımızla her konuda işbirliği içerisinde olan bizler, ISO 9001 belgesi de dahil olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kabul görmüş akreditasyonlar ve eğitimler kuruluşumuzun uzun yıllardır süregelen ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin güvencesini vermektedir.

Düzenli bir şekilde alıyor olduğumuz eğitimler; bireysel ve kurumsal gelişimin, toplumsal gelişmeyi sağlayacağı bilinciyle ilerlememizde ve gelişmemizde bize yol göstermektedir.

Çevre Politikamız

Zarar görmemiş bir çevre için, bilinçli üretim yapmak adına; ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar her adımda çevreye ve doğaya saygılı olmak önceliğimizdir. Tesis ve proseslerimizde çevresel etkileri göz önünde bulundurarak, gerekli iyileştirmeler için tedarikçilerimiz ve de müşterilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Ham madde, enerji, su gibi doğal kaynaklarımızı; insan, çevre ve gelecek nesillere zarar vermeyecek bir şekilde kullanılmasının en önemli sorumluluklarımızdan biri olduğunu kabul ediyor ve bu konuda ki çalışmaları bilinçli bir işletme olarak önceliğimiz haline getiriyoruz.

İnsan Kaynakları Politikamız

Herkese eşit fırsat ilkesiyle din, dil, ırk, mezhep, yaş, cinsiyet ve bunun gibi ayrımcılıkların yapılmadığını, tüm çalışanlarımıza adil yaklaşımda eşit müdahale edildiğini bildiririz. Çalışanlarımızın kariyer planlamasında destek olmakta ve ekip ruhu ile çalışmayı, bireysel ve kurumsal gelişimin toplumsal gelişmeyi sağlayacağı bilincini kendisine prensip edinmiştir.

Çalışanlarımızla beraber, çevre ve kalite politikalarımızın uzun vadeli çözümlerle sürdürülebilirliğini sağladığımız firmamızda, kurum kültürü ve bilincinin ortak paydada geliştirilmesi önceliklerimiz arasındadır.