Sezginler Kalite, Çevre ve İnsan Politikası

Müşteri Memnuniyeti 

Firmamız müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve ilgili müşteri standartlarına göre üretim yapmayı benimsemiştir.

Teknoloji ve Kalitede Önderlik

Ürünlerde ve hizmet süreçlerimizde teknoloji, güvenilirlik, kalite ve enerji verimliliği alanlarında hedefler koyarak ayrıca bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için sorumluluklar belirleyerek mevcut politika ve yönetim sistemlerinin etkinliğini gözden geçirip sürekli iyileştirerek kendi sektöründe lider bir kuruluş olmak.

Çalışanların Memnuniyeti

Çalışanlarımızı ve Taşeronlarımızı çevre kirliliğinin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek ve çalışanlarımızın memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkarmayı, ekip ruhu ile çalışmayı, bireysel ve kurumsal gelişimin toplumsal gelişmeyi sağlayacağı bilincini kendisine prensip edinmiştir. Bu bağlamda çalışanların örgütlenme ve sendikal faaliyetlerine saygı duymaktadır. Çalışanlara yapılacak kötü muamele, suiistimal, cinsel taciz, baskı ve saldırıları görmezden gelmeyeceğini taahhüt eder ve bu durumlar ile karşılaşıldığında gerekli disiplin işlemlerini faaliyete geçirmeyi bir görev kabul eder. Zorla ve zorunlu çalışmaya yönelik, borçlandırarak çalıştırmaya ilişkin herhangi bir faaliyetin olmayacağını, tüm çalışanların kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edileceğini garanti eder. Hiçbir şekilde hükümlülerin bulunduğu yerlere ve ceza evlerine iş vermeyeceğini taahhüt eder. Firma çalışanlarının öneri, istek ve şikâyetlerinin üst yönetime iletilmesi hususunda açık kapı politikasını benimsemektedir. Bunun yanında tüm çalışanlar yazılı olarak da isteklerini özgürce üst yönetime iletebilir.

İşe Alım Sürecinde Eşitlik

Etik kurallar çerçevesinde işe alım sürecinin yapılacağını, 18 yaşın altında, genç ve çocuk işçilerin çalıştırılmayacağını, işe alımlarda ve çalışma ortamında dil, din, ırk, mezhep, uyruk, yaş, cinsiyet vb. ayrımcılıkların yapılmayacağını, tüm çalışanlarımıza adil yaklaşımda eşit muamele edileceğini taahhüt eder.

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimine ulaşmak için ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 - ISO 50001 standartlarına her zaman uymayı ve kurulan entegre yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi, kaliteyi kontrol etmek yerine kaliteyi üretmeyi ve GOTS, OCS, RCS, ZDHC, REACH/SVHC, OEKOTEKS 100 standartlarını kendisine prensip edinmiştir.

Yasal Mevzuata Uymak

Faaliyetlerimizde T.C. Çevre Mevzuatı, T.C. Enerji Mevzuatı ve T.C. İş Hukuku Mevzuatı, T.C. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uymak.

Çevreyi Koruma ve Sürdürülebilirlik

Yaşadığımız doğal çevreyi, ona zarar verebilecek her türlü etkenden korumamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu amaçla çevreyi korumaya yönelik en uygun malzeme ve tekniklerin seçilmesi, doğal kaynakların verimli kullanımı, fosil yakıt tüketiminin azaltımı ve enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payının arttırılması ile sera gazı salınımının düşürülmesi, kirliliğin kaynağında azaltımı, kullanılan kimyasal ve boyarmaddelerde insan ve çevre sağlığını etkileyecek zararlı ürünlerin kontrolünü sağlamak ve yasaklı maddeleri kullanmamak temel prensibimizdir.

İş Güvenliğini Sağlama

Çalışma alanlarında ve fabrika sahası içinde yapılan işin ve çalışanlarımızın güvenliğini her türlü risklerden ve tehlikelerden korumamız gerektiğinin farkındalığını yaşamaktayız. Bunun için risk değerlendirmesi yaparak olası tehlikeleri ve riskleri tespit edip bunları gidererek çalışma ortamımızı daha düzenli hale getirmek temel prensibimizdir.

Çevre ve İş Kazalarını Önleyici Tedbirler Almak

Çalışanlarımızın maruz kalacağı potansiyel tehlike durumlarını ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğine neden olabilecek çevresel unsurları belirlemek, değerlendirmek, önleyici tedbirler almak ve çalışanlarımızla paylaşmak.

Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik

Enerji kaynaklarının verimli kullanımı, fosil yakıt tüketiminin azaltımı, enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payının arttırılması, tasarım ve verimlilik arttırıcı faaliyetlerin desteklenmesi, enerji tedarikinde enerji performansını etkileyen verimli ürünlerin kullanımı, enerji verimliliği için gerekli kaynakların ayrılmasını sağlamak temel prensibimizdir.

Süreçlerin İyileştirilmesi,

Tüm faaliyet ve süreçlerinde sürekli iyileşme ve gelişme elde etmeyi ilke edinmiştir.

Politikamız görüş ve önerilere açıktır.